YOSHINO Issei


This page is written in English and Roma-ji. Let's learn Japanese!

As one of the exhibitor of "Three-Men Show of Dinosaurs Origami" with which Origami Tanteidan started, He is known with his creative and impressive modeling. His book "Origami Skelton of Tyrannosaurus rex" , which we introduce here, consists of his detailed instructions of a skelton of a tyrannosaurus with 21 sheets of square and a tyrannosaurus with 1 sheets of square. It is rare book that consists of only one species of the dinosaur. The English edition is published by Origami Maple Tronto in Canada. It is known in this world, but almost out of stock. By the way, he is in charge of the principal design of our homepage.Origami Tanteidan Kessei no Botai to natta "Kyouruu Origami 3-nin Ten" no Shutten-sha no Hitori. Aidea (=idea) Afureru Inpakuto (=impact) no Tsuyi zoukei de Shirareru. Koko ni shoukai shita Chosho "Tyiranosaurusu (=Tyrannosaurus) Zenshin Kokkaku Orizu" ni wa, 21-mai no Seihoukei wo Mochiita Kokkaku 1-tai to, 1-mai Ori ni yoru "Niku-tsuki Tyiranosaurusu" 1-tai no Ori Koutei ga, Shi Jishin no Teinei na Zu de Keisai sarete iru. Tada 1-shu no Kyouryuu shika Orenai to iu Mezurasii Origami no Hon de ari, Kanada (=Canada) de Shuppan sareta Eigo-ban mo aru. Gyoukai de wa Yuumei na Hon da ga, Sekai-teki ni Urikire Sunzen no Kishou-bon de aru. Nao, Hon Hoomu Peeji (=home page) no Omo na Dezain (=design) wa Shi ga Tantou shite iru.

by Ma. / Alphabetized by Na. / Translated by Ha.